TRAKTORIÁDA MLÁZOVY : PRAVIDLA

Pravidla

 

Aby byl celý den pohodový pro všechny účastníky, ctíme několik základních pravidel :


Veškerý pohyb v areálu je na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost vůči sobě i ostatním, což se potvrzuje v přihlášce podpisem.

NO Alkohol před jízdou.

Ochranná přilba během jízdy.

Myslete na pravidlo " Raději druhý než mrtvý".

Diváci - dbejte pokynů pořadatelů v signálních vestách a moderátora, zejména odstup od trati za páskami. Rodiče - hlídejte si své děti !

Vozidla parkujte dle pokynů organizátorů a tak, abyste neomezovali v pohybu ostatní.

Pozemek, na kterém se akce koná je soukromý a jsme rádi, že jej máme na akci zapůjčen - podle toho se prosím chovejte.

Děkujeme za dodržování alespoň těchto pár pravidel

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ